UPORABA SPLETNEGA PORTALA

Pravna obvestila veljajo za vsakogar, ki obišče spletni portal www.mediarh.si in za celoten portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Pravna obvestila se lahko kadar koli, brez predhodnega obvestila, spremenijo ali dopolnijo. Z uporabo spletnega portala se uporabnik strinja s spremembami.

Mediarh d. o. o. opozarja uporabnike spletne strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal uporabljal na običajen način, skladno z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegla v pravice podjetja Mediarh d. o. o. ali bi lahko njemu oziroma tretjim osebam povzročile škodo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletni portal www.mediarh.si je postavljen in vzdrževan z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu pa podjetje Mediarh d. o. o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani in še sodeluje pri nadgradnji, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V primeru sklicevanja ali povezovanja spletnega portala z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Mediarh, d. o. o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Mediarh d. o. o. lahko kadarkoli, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega obvestila spremeni spletni portal. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

ZAUPNOST PODATKOV

Mediarh d. o. o. zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, ki jih preko portala posredujejo uporabniki spletnega portala skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1, UL RS 94/2007 in spremembe).  Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in se bodo uporabljali zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerih so bili posredovani. 

Ob obisku spletnega portala www.mediarh.si se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate…) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

AVTORSKE PRAVICE

Vsa besedila in fotografije, grafični elementi, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletni portal www.mediarh.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike intelektualne lastnine.

Vsebine spletnega portala ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način  reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Mediarh d. o. o..