Dobrodošli na spletni strani podjetja Mediarh.

V podjetju opravljamo poleg dispanzerske dejavnosti, za katero imamo pridobljeno koncesijo, tudi specialistično ginekološko in uroginekološko dejavnost, ki pa je samoplačniška. Zdravljenje v našem podjetju poteka individualizirano in celostno. Neprekinjeno vas spremlja in zdravi isti zdravnik, ki je seznanjen s celotnim potekom vašega zdravljenja.                          

Prim. mag. Marijan Lužnik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, ki opravlja zdravljenje, ima bogato znanje in izkušnje tako na področju ginekologije, porodništva kot uroginekologije, kar nam omogoča, da nudimo našim pacientkam vseh starostnih skupin kvalitetno in čim bolj široko paleto storitev na celotnem področju ginekološkega ambulantnega zdravljenja na enem mestu. Njegovo subspecialistično področje je uroginekologija z operativo in predporodna diagnostika za ugotavljanje tveganja za genske napake z merjenjem nuhalne svetline ter genetska diagnostika z izvajanjem amniocentez. Za merjenje nuhalne svetline ima pridobljeno licenco FMF.

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje in mladostna zagnanost po nenehnem izobraževanju in uvajanju sodobnih tehnik zdravljenja.