Za sprejemanje in obravnavo prve zahteve kršitve pacientovih pravic je imenovana pristojna oseba: prim. mag. Marijan Lužnik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva.

 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba: prim. mag. Marijan Lužnik, dr. med., tel.: 041 430 508 (v njenem delovnem času) ali na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje in je brezplačna. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

    – osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
    – opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
    – podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
    – podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
    – čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
    – morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
    – morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za hitro in uspešno razrešitev spora v korist pacienta.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

Stanka Vauh , Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroškem

telefon: 02/ 870 56 15 , 041 624 164

email:           zastopnikpp(at)zzv-ravne.si

Uradne ure: v pisarni:     Ponedeljek in torek od 14:00 do 18:00.

                       po telefonu in naročanje: Sreda od 14:00 do 18:00. :

Prim. mag. Marijan Lužnik dr.med.